Účtovníčka má problémy so spaním…

Účtovníčka sa sťažuje doktorovi, že má problémy so spaním.

„A skúsili ste napríklad počítať ovečky?“

„No v tom je ten problém! Pomýlim sa, a potom sa tri hodiny snažím prísť na to, kde som urobila chybu…“