POHODA terminal

POHODA terminal

Program POHODA terminal zabezpečuje import a kontrolu skladových dokladov do ekonomického systému POHODA na základe údajov získaných z prenosného terminálu so snímačom čiarových kódov. V súčasnosti aplikácia dokáže vygenerovať príjemku, výdajku, prevodku, alebo uskutočniť inventúru porovnaním evidenčného stavu s údajmi z terminálu a vystavením dokladu na zistené rozdiely.

Import do Pohody

Import do Pohody

Aplikáciu Import do Pohody sme na mieru vyvinuli pre zákazníka – účtovnícku firmu, ktorá na vedenie účtovníctva používa ekonomický systém POHODA, avšak jej klient eviduje faktúry v ekonomickom systéme PROLUC. Aby sa v čo najväčšej miere zautomatizovali potrebné činnosti a zefektívnila aktivita človeka, program zabezpečí import do Pohody faktúr predtým exportovaných zo systému PROLUC, aj keď systémy nie sú priamo kompatibilné.

Homebanking+ pre Pohodu

Homebanking+ pre Pohodu

Softvér je určený pre používateľov ekonomického systému POHODA, ktorí majú svoj účet v Tatra banke alebo TrustPay. Aplikácia zabezpečuje konverziu bankových výpisov vo formáte *.txt / *.csv stiahnutých z internet bankingu do formátu *.clr / *.gpc, ktorý dokáže Pohoda potom jednoducho importovať, automaticky spárovať s pohľadávkami alebo záväzkami, a zaúčtovať. Tým sa používatelia odbremenia od manuálnej práce a ušetrí sa im drahocenný čas.

POHODA mailbox

POHODA mailbox

Aplikáciu POHODA mailbox sme vyvinuli pre zákazníka na mieru, aby sa v čo najväčšej miere zautomatizovali potrebné činnosti a zefektívnila aktivita človeka. Program zabezpečí hromadné rozposlanie PDF súborov vygenerovaných ekonomickým systémom POHODA, ako napríklad faktúry pre zákazníkov.