Služby pre váš Internet

Ponuka obsahuje komplexné služby pre potreby internetových prezentácií a aplikácií (analýza potrieb, návrh riešenia, programovanie, spracovanie grafiky, atď.) spolu s možnosťou zabezpečenia aj pripojenia počítačov na internet a dodania potrebného hardvéru.

Internetové prezentácie a aplikácie

 • analýza potrieb zákazníka,
 • návrh dizajnu a funkčného riešenia prezentácie / aplikácie,
 • spracovanie grafických podkladov,
 • vytvorenie databázového systému (napr. internetový obchod),
 • realizácia celého riešenia,
 • prepojenie webu na iný informačný systém (napr. e-shop s účtovníctvom),
 • obsahová a programová aktualizácia existujúceho projektu,
 • vytvorenie administratívneho rozhrania pre správu obsahu,
 • zabezpečenie prevádzky: registrácia domény a webhosting,
 • konzultácie v oblasti marketingu pre internetové prostredie,
 • možnosť prispôsobenia pre rôzne koncové zariadenia (počítač, PDA, mobilný telefón a iné).

V prípade záujmu si môžete prezrieť naše referencie.

Internetové pripojenie

 • konzultácie pri výbere poskytovateľa internetového pripojenia,
 • zapojenie a nastavenie koncových zariadení,
 • dodávka potrebného hardvéru.

Cenník

Internetová prezentácia a aplikácia podľa požiadaviek
Servisné služby a konzultácie *do 45,00 €/hod
Registrácia a správa domény + webhosting 49,00 €/rok 
Hardvér podľa požiadaviek
Dopravné 0,40 €/km 

Ceny sú uvedené bez 20% DPH.
* pri rozsiahlejších projektoch a dlhodobej spolupráci poskytujeme zľavy

Ako objednať?

Objednávky prijímame telefonicky alebo elektronickou poštou. Okrem špecifikácie objednaných produktov a služieb je nutné uviesť kompletné fakturačné a kontaktné údaje, miesto dodania, spôsob platby a požadovaný termín plnenia, prípadne viac alternatív. Niektorý z nich vám potvrdíme, alebo ponúkneme náhradný. Na základe prijatej objednávky bude uskutočnená predbežná kalkulácia na služby a vystaví sa zálohová faktúra, ktorú je nutné vopred uhradiť. V prípade osobného odberu je možné platiť aj v hotovosti. Konečná fakturácia bude zodpovedať rozsahu skutočne dodaných služieb a môže sa odlišovať od kalkulácie.