Jedna chyba sa ospravedlniť dá…

Zamestnanec účtovníčke: „Výplatu som dostal o 10 € menšiu!“

Účtovníčka: „Naposledy som Vám dala o 10 € viac, prečo ste vtedy mlčali a teraz sa sťažujete?“

Zamestnanec: „Jedna chyba sa ospravedlniť dá, ale toto je už druhá!“