Koľko je 2×2?

Špičky vo svojich odboroch dostali na konferencii zákernú otázku: „Koľko je 2×2?“

Strojár vytiahol logaritmické pravítko, chvíľu s ním laboroval, a potom hovorí: „Je to 3,99.“

Fyzik nahliadol do tabuliek, zadal problém do svojho počítača, a po chvíli oznamuje: „Výsledok leží medzi 3,98 a 4,02.“

Matematik sa chvíľu sústredí a nevníma vôbec nič okolo, a potom vraví: „Odpoveď neviem, ale som si istý, že existuje.“

Filozof: „Čo tým myslíte, že 2×2?“

Logik: „Prosím, definujte 2×2 presnejšie.“

Účtovník zavrel všetky okná a dvere, opatrne sa rozhliadol a pýta sa: „Koľko chcete, aby to bolo?“