Služby pre vašu Pohodu

K ekonomickému systému POHODA ponúkame celý rad služieb od prvotnej odbornej inštalácie, nastavenia a zaškolenia používateľov, až po špeciálne analýzy, konzultácie a riešenia šité na mieru. V tejto ponuke nájdete podrobné informácie spolu s cenníkom a dodacími podmienkami.

Servisné služby a konzultácie

 • Lokálna inštalácia,
 • Sieťová inštalácia na server,
 • Sieťová inštalácia na stanici,
 • Úprava tlačovej zostavy,
 • Údržba systému,
 • Zálohovanie databázy,
 • Inštalácia a konfigurácia operačného systému,
 • Inštalácia a konfigurácia hardvéru,
 • Administrácia SQL,
 • Štandardný import dát,
 • Individuálne spracovanie databázy,
 • Oprava poškodenej databázy,
 • Údajová uzávierka,
 • Individuálne konzultácie,
 • Systémová konzultácie,
 • Nastavenie jednoduchého/podvojného účtovníctva,
 • Nastavenie skladového hospodárstva,
 • Nastavenie personalistiky a miezd,
 • Nastavenie služby homebanking,
 • Nastavenie pobočkového spracovania údajov,
 • Nastavenie XML komunikácie,
 • Nastavenie prístupových práv.

Firemné školenie

Využite kompletné zaškolenie zamestnancov pre potreby používania ekonomického systému POHODA priamo vo vašej firme. Študijný plán bude prispôsobený každému jedincovi podľa jeho potrieb, aby sa naučil presne to, čo potrebuje. Vďaka tréningu vo vlastnom pracovnom prostredí a s reálnymi údajmi budú pripravení okamžite riešiť problematiku všedného dňa. Okrem tém priamo súvisiacich s programom (fakturácia, účtovníctvo, skladová evidencia, a pod.) je možné do školenia zaradiť aj otázky z iných oblastí IT: základy práce s počítačom, používanie textového a tabuľkového softvéru, atď.

Inštalácia SQL Server a POHODA SQL/E1

Tieto dve služby sú určené zákazníkom, ktorí majú záujem o odborné nasadenie vyššieho variantu ekonomického systému POHODA SQL/E1. Služby zahŕňajú overenie konfigurácie počítača určeného ako server z hľadiska systémových požiadaviek na inštaláciu ekonomického systému POHODA SQL/E1 a doporučenia v prípade nedostatkov, nasleduje úplná inštalácia systému Microsoft SQL Server s parametrami potrebnými pre bezchybnú prevádzku a samotného ekonomického systému POHODA SQL/E1. V cene je aj vytvorenie databázy s možnosťou prevodu údajov jednej účtovnej jednotky pri prechode z iného variantu ekonomického systému POHODA. Nakoniec, po inštalácií jedného sieťového klienta, bude overená funkčnosť produktu vrátane testu sieťovej prevádzky. Ďalšie služby je možné čerpať podľa ponuky Servisné služby a konzultácie a Firemné školenie, ktoré sú spoplatnené oddelene.

Dopravné

Miestom výkonu služieb je sídlo alebo pobočka dodávateľa. Ak by bolo potrebné, alebo na prianie zákazníka, môže byť uskutočnený výjazd. V tom prípade zákazník uhradí dopravné za cestu tam aj naspäť.

Softvér

Nie všetky softvérové potreby zákazníka sa dajú zabezpečiť ekonomickým systémom POHODA a jeho správnym nastavením. Pre prípady takých nadštandardných požiadaviek ponúkame viaceré hotové Doplnky, resp. sme pripravení vytvoriť nové riešenia šité na mieru.

Hardvér

Okrem služieb ponúkame k ekonomickému systému POHODA aj hardvér, či už celé počítačové zostavy, na ktorých sa bude softvér používať, alebo len potrebné príslušenstvo ako napr. čítačky čiarových kódov, prípadne iné kancelárske zariadenia. Cenové kalkulácie pripravíme zákazníkovi na požiadanie na základe špecifikovaného dopytu.

Cenník

Servisné služby a konzultácie *do 45,00 €/hod
Firemné školenie 59,00 €/hod
Inštalácia SQL Server 98,00 €/pc  
Inštalácia POHODA SQL/E1 165,00 €/pc  
Dopravné 0,40 €/km 
Softvér podľa požiadaviek
Hardvér podľa požiadaviek

Ceny sú uvedené bez 20% DPH.
* pri rozsiahlejších projektoch a dlhodobej spolupráci poskytujeme zľavy

Ako objednať?

Objednávky prijímame telefonicky alebo elektronickou poštou. Okrem špecifikácie objednaných produktov a služieb je nutné uviesť kompletné fakturačné a kontaktné údaje, miesto dodania, spôsob platby a požadovaný termín plnenia, prípadne viac alternatív. Niektorý z nich vám potvrdíme, alebo ponúkneme náhradný. Na základe prijatej objednávky bude uskutočnená predbežná kalkulácia na služby a vystaví sa zálohová faktúra, ktorú je nutné vopred uhradiť. V prípade osobného odberu je možné platiť aj v hotovosti. Konečná fakturácia bude zodpovedať rozsahu skutočne dodaných služieb a môže sa odlišovať od kalkulácie.