POHODA terminal

POHODA terminal

Program POHODA terminal zabezpečuje import a kontrolu skladových dokladov do ekonomického systému POHODA na základe údajov získaných z prenosného terminálu so snímačom čiarových kódov. V súčasnosti aplikácia dokáže vygenerovať príjemku, výdajku, prevodku, alebo uskutočniť inventúru porovnaním evidenčného stavu s údajmi z terminálu a vystavením dokladu na zistené rozdiely.

Import do Pohody

Import do Pohody

Aplikáciu Import do Pohody sme na mieru vyvinuli pre zákazníka – účtovnícku firmu, ktorá na vedenie účtovníctva používa ekonomický systém POHODA, avšak jej klient eviduje faktúry v ekonomickom systéme PROLUC. Aby sa v čo najväčšej miere zautomatizovali potrebné činnosti a zefektívnila aktivita človeka, program zabezpečí import do Pohody faktúr predtým exportovaných zo systému PROLUC, aj keď systémy nie sú priamo kompatibilné.

Homebanking+ pre Pohodu

Homebanking+ pre Pohodu

Softvér je určený pre používateľov ekonomického systému POHODA, ktorí majú svoj účet v Tatra banke alebo TrustPay. Aplikácia zabezpečuje konverziu bankových výpisov vo formáte *.txt / *.csv stiahnutých z internet bankingu do formátu *.clr / *.gpc, ktorý dokáže Pohoda potom jednoducho importovať, automaticky spárovať s pohľadávkami alebo záväzkami, a zaúčtovať. Tým sa používatelia odbremenia od manuálnej práce a ušetrí sa im drahocenný čas.

Ekonomické a informačné systémy Money

Ekonomické a informačné systémy Money

Po AVG E-shope sme pre spoločnosť Solitea Slovensko, a.s. vytvorili aj internetový obchod na predaj druhej skupiny produktov, ktorými sú Ekonomické a informačné systémy Money. Poháňa ho originálny softvér prispôsobený špecifickému portfóliu. Dizajn bol zosúladený s webom money.sk, ktorého je súčasťou. E-shop je napojený na platobnú bránu, prostredníctvom ktorej môžu zákazníci objednávku zaplatiť okamžite cez internet banking.

Platobná brána Solitea Slovensko, a.s.

Platobná brána Solitea Slovensko, a.s.

Pre spoločnosť Solitea Slovensko, a.s. sme vytvorili internetovú Platobnú bránu, prostredníctvom ktorej môžu zákazníci jednoduchým spôsobom na pár klikov uhradiť svoje faktúry. Táto webová aplikácia je napojená na informačný systém spoločnosti, z ktorého sa čerpajú údaje o faktúrach. Zákazníkovi preto stačí zadať jeho IČO alebo variabilný symbol faktúry, následným zvolením banky alebo karty sa presunie do internet bankingu.