Import do Pohody

(2016-2019)

Aplikáciu Import do Pohody sme na mieru vyvinuli pre zákazníka – účtovnícku firmu, ktorá na vedenie účtovníctva používa ekonomický systém POHODA, avšak jej klient eviduje faktúry v ekonomickom systéme PROLUC. Aby sa v čo najväčšej miere zautomatizovali potrebné činnosti a zefektívnila aktivita človeka, program zabezpečí import do Pohody faktúr predtým exportovaných zo systému PROLUC, aj keď systémy nie sú priamo kompatibilné.

Aktuálna verzia

Stiahnuť Import do Pohody 1.1.1.0, zo dňa: 21.1.2019
(plne funkčné iba s platnou licenciou)

Pre záujemcov

Ak potrebujete vo vašej firme podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať. Na základe požiadaviek dokážeme systém aj modifikovať a poskytnúť prispôsobený vašim individuálnym potrebám.