Účtovnícky softvér pre potreby pedagogického procesu

(2005-2006)

  • plnohodnotná evidencia podvojného účtovníctva v súlade s legislatívou,
  • vystavovanie dokladov, tlač účtovného denníka, vygenerovanie hlavnej knihy,
  • minimálne nároky na inštaláciu a administráciu,
  • prispôsobené pre použitie na vyučovaní,
  • režim skúšky: automatické spracovanie výsledkov študentov,
  • možnosť ďalších funkcií podľa požiadaviek školy.

Stiahnuť a vyskúšať

V praxi neskôr softvér nahradil Internetový portál pre štúdium účtovníctva.

1 thought on “Účtovnícky softvér pre potreby pedagogického procesu”

  1. Spätné upozornenie: Životopis » Ondrej Kvasnica

Comments are closed.