POHODA mailbox

(2009)

Aplikáciu POHODA mailbox sme vyvinuli pre zákazníka na mieru, aby sa v čo najväčšej miere zautomatizovali potrebné činnosti a zefektívnila aktivita človeka. Program zabezpečí hromadné rozposlanie PDF súborov vygenerovaných ekonomickým systémom POHODA, ako napríklad faktúry pre zákazníkov.

Vymedzenie problému

Firma používa ekonomický systém POHODA SQL, v ktorom eviduje okrem iného aj faktúry. Tie potrebuje svojim zákazníkom rozposielať prostredníctvom e-mailov, pri zákazníkoch bez známej e-mailovej adresy klasickou poštou.

Samotná POHODA umožňuje vybraný doklad uložiť vo formáte PDF do prílohy e-mailu predvoleného poštového klienta v počítači, ktorý môže následne používateľ odoslať. Táto funkcia by sa však musela použiť opakovane pre každý jeden doklad. Hromadne pre viac dokladov je možné akurát vygenerovať PDF súbory.

Riešenie

Vyvinuli sme pre klienta program POHODA mailbox, ktorý zabezpečí rozposlanie PDF súborov vygenerovaných systémom POHODA. Po prvotnom nastavení databázy, z ktorej sa čerpajú e-mailové adresy zákazníkov, priečinkov, v ktorých sa ukladajú súbory na odoslanie, a e-mailového konta, z ktorého budú správy odosielané, celá obsluha aplikácie pozostáva už len z jediného kliknutia na tlačidlo Štart.

Odoslané súbory sa presúvajú do nového priečinka, ostatné, ktorým nebola pridelená e-mailová adresa, zostávajú v pôvodnom, je možné ich hromadne vytlačiť, a potom poslať na papieri.

Softvér sa spúšťa ikonou na pracovnej ploche:

Okrem toho POHODA SQL umožňuje integráciu do svojej ponuky externých nástrojov:

Pre záujemcov

Ak potrebujete vo vašej firme podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať. Na základe požiadaviek dokážeme systém aj modifikovať a poskytnúť prispôsobený vašim individuálnym potrebám.