Platobný terminál

Prostredníctvom tejto stránky môžete uskutočniť úhrady záväzkov za naše produkty. Potrebujete na to účet PayPal alebo kreditnú kartu niektorej z nasledovných značiek:

Variabilný symbol:
Čiastka:

Službu zabezpečuje spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., so sídlom: 5th Floor, 22-24 Boulevard Royal, L‑2449 Luxembourg, riadne licencovaná ako luxemburská úverová inštitúcia v zmysle zákona o finančnom sektore pod dohľadom kontrolného úradu Commission de Surveillance du Secteur Financier so sídlom v Luxemburgu.