Ekonomický a informačný systém POHODA

Ekonomický a informačný systém POHODA

Ekonomický systém POHODA je komplexný účtovný, ekonomický a informačný systém pre malé až stredné firmy z radu fyzických i právnických osôb. Účtovný software POHODA je odvetvovo neutrálny a je vhodný nielen pre živnostníkov, podnikateľov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú obchodom a poskytovaním služieb, ale i pre slobodné povolania a podvojne účtujúce neziskové organizácie.

LaSalle.sk | Spojená škola de La Salle

LaSalle.sk | Spojená škola de La Salle

So Spojenou školou de La Salle sme začali spolupracovať ešte v čase, kedy to bola samostatná Základná škola Jána de La Salle a samostatné Gymnázium školských bratov so spoločným zriaďovateľom, ktorým je Inštitút školských bratov. Naším cieľom sme si stanovili vytvorenie nového moderného webového riešenia pre informovanie, komunikáciu a propagáciu, ktoré by sa dalo čo najskôr používať, a zároveň bolo pripravené na spojenie škôl v budúcnosti.

Služby pre váš Internet

Služby pre váš Internet

Ponuka obsahuje komplexné služby pre potreby internetových prezentácií a aplikácií (analýza potrieb, návrh riešenia, programovanie, spracovanie grafiky, atď.) spolu s možnosťou zabezpečenia aj pripojenia počítačov na internet a dodania potrebného hardvéru.

Služby pre vašu Pohodu

Služby pre vašu Pohodu

K ekonomickému systému POHODA ponúkame celý rad služieb od prvotnej odbornej inštalácie, nastavenia a zaškolenia používateľov, až po špeciálne analýzy, konzultácie a riešenia šité na mieru. V tejto ponuke nájdete podrobné informácie spolu s cenníkom a dodacími podmienkami.