Desaťkrát som všetko prepočítal!

Účtovník robil inventúru a výsledok odovzdáva šéfovi:

„Šéfko, urobil som inventúru. Desaťkrát som všetko prepočítal!“

„To je výborné…“

„Tu máte všetkých desať výsledkov.“