Import do Pohody

Import do Pohody

Aplikáciu Import do Pohody sme na mieru vyvinuli pre zákazníka – účtovnícku firmu, ktorá na vedenie účtovníctva používa ekonomický systém POHODA, avšak jej klient eviduje faktúry v ekonomickom systéme PROLUC. Aby sa v čo najväčšej miere zautomatizovali potrebné činnosti a zefektívnila aktivita človeka, program zabezpečí import do Pohody faktúr predtým exportovaných zo systému PROLUC, aj keď systémy nie sú priamo kompatibilné.