OKweb.sk
13Jan/182

Výpisy pre Pohodu

(2011-2018)

Softvér Výpisy pre Pohodu je určený pre používateľov ekonomického systému POHODA, ktorí majú svoj účet v Tatra banke alebo Trust Pay. Aplikácia zabezpečuje konverziu bankových výpisov vo formáte *.txt / *.csv stiahnutých z internet bankingu (moja.tatrabanka.sk / ib.trustpay.eu) do formátu *.clr / *.gpc, ktorý dokáže Pohoda potom jednoducho importovať, automaticky spárovať s pohľadávkami alebo záväzkami, a zaúčtovať. Tým sa používatelia odbremenia od manuálnej práce a ušetrí sa im drahocenný čas.

15Máj/172

POHODA terminal

CipherLab CPT-8001(2009-2017)

Program POHODA terminal zabezpečuje import a kontrolu skladových dokladov do ekonomického systému POHODA na základe údajov získaných z prenosného terminálu so snímačom čiarových kódov. V súčasnosti aplikácia dokáže vygenerovať príjemku, výdajku, prevodku, alebo uskutočniť inventúru porovnaním evidenčného stavu s údajmi z terminálu a vystavením dokladu na zistené rozdiely. Pre zásoby, ktorých čiarový kód v systéme nenájde, vytvorí novú skladovú kartu. Funkcia kontrola dokladu porovná položky a množstvo načítané z terminálu s položkami dokladu evidovaného v Pohode a upozorní na prípadný nesúlad. Novinkami sú možnosť použiť pri jednej operácii viac terminálov naraz, čo sa využije predovšetkým pri inventúre, keď ju vykonáva viac ľudí spolu, alebo podpora režimu Server - Klient pre použitie, kedy je terminál fyzicky pripojený k inému počítaču, než na ktorom sa spúšťa ekonomický systém POHODA. Podporované sú prenosné terminály CipherLab. V prípade záujmu je možné dohodnúť rozšírenie funkcionality podľa individuálnych požiadaviek, ako aj zabezpečiť spoluprácu aj s iným hardvérom.

25Mar/090

POHODA mailbox

(2009)

Aplikáciu POHODA mailbox sme vyvinuli pre zákazníka na mieru, aby sa v čo najväčšej miere zautomatizovali potrebné činnosti a zefektívnila aktivita človeka. Program zabezpečí hromadné rozposlanie PDF súborov vygenerovaných ekonomickým systémom POHODA, ako napríklad faktúry pre zákazníkov.

3Aug/060

Účtovnícky softvér pre potreby pedagogického procesu

(2005-2006)

  • plnohodnotná evidencia podvojného účtovníctva v súlade s legislatívou,
  • vystavovanie dokladov, tlač účtovného denníka, vygenerovanie hlavnej knihy,
  • minimálne nároky na inštaláciu a administráciu,
  • prispôsobené pre použitie na vyučovaní,
  • režim skúšky: automatické spracovanie výsledkov študentov,
  • možnosť ďalších funkcií podľa požiadaviek školy.