OKweb.sk
13Jan/182

Výpisy pre Pohodu

(2011-2018)

Softvér Výpisy pre Pohodu je určený pre používateľov ekonomického systému POHODA, ktorí majú svoj účet v Tatra banke alebo Trust Pay. Aplikácia zabezpečuje konverziu bankových výpisov vo formáte *.txt / *.csv stiahnutých z internet bankingu (moja.tatrabanka.sk / ib.trustpay.eu) do formátu *.clr / *.gpc, ktorý dokáže Pohoda potom jednoducho importovať, automaticky spárovať s pohľadávkami alebo záväzkami, a zaúčtovať. Tým sa používatelia odbremenia od manuálnej práce a ušetrí sa im drahocenný čas.

15Máj/172

POHODA terminal

CipherLab CPT-8001(2009-2017)

Program POHODA terminal zabezpečuje import a kontrolu skladových dokladov do ekonomického systému POHODA na základe údajov získaných z prenosného terminálu so snímačom čiarových kódov. V súčasnosti aplikácia dokáže vygenerovať príjemku, výdajku, prevodku, alebo uskutočniť inventúru porovnaním evidenčného stavu s údajmi z terminálu a vystavením dokladu na zistené rozdiely. Pre zásoby, ktorých čiarový kód v systéme nenájde, vytvorí novú skladovú kartu. Funkcia kontrola dokladu porovná položky a množstvo načítané z terminálu s položkami dokladu evidovaného v Pohode a upozorní na prípadný nesúlad. Novinkami sú možnosť použiť pri jednej operácii viac terminálov naraz, čo sa využije predovšetkým pri inventúre, keď ju vykonáva viac ľudí spolu, alebo podpora režimu Server - Klient pre použitie, kedy je terminál fyzicky pripojený k inému počítaču, než na ktorom sa spúšťa ekonomický systém POHODA. Podporované sú prenosné terminály CipherLab. V prípade záujmu je možné dohodnúť rozšírenie funkcionality podľa individuálnych požiadaviek, ako aj zabezpečiť spoluprácu aj s iným hardvérom.

8Mar/160

Volebná kampaň

SaS Sloboda SolidaritaV roku 2010 sme vytvorili web určený pre propagáciu kandidáta vo voľbách do NR SR za stranu Sloboda a Solidarita, neskôr upravený pre potreby komunálnych volieb na poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, potom opäť pre voľby do NR SR vo roku 2016. Využitý bol softvér WordPress s témou Green Park 2 od Cordobo, ktorý sme ďalej funkčne aj graficky prispôsobovali, aby čo najlepšie spĺňal svoj účel. Domovská stránka obsahovala uvítanie a rázcestie medzi hlavnými časťami webu ako životopis, zásady a hodnoty, volebný program, spolukandidáti, a podobne. Jednotlivé články sa dali prechádzať chronologicky, alebo tematicky podľa zaradenia v rôznych rubrikách. K dispozícii bola taktiež komunikácia s návštevníkmi cez komentáre a sociálne siete, zabezpečili sme aj bannerovú reklamu v internetových médiách. Použitý systém umožnil po jednoduchých úpravách grafiky webstránku naďalej používať ako osobný blog s tým, že pôvodné články zostali zachované v archíve.

6Nov/140

Internetová vizitka pre vás

Nie ste na webe? Akoby ste neexistovali!

Viazanky, motýliky a módne doplnkyAj keď sa neorientujete na zákazníkov z internetového trhu, odporúčame vytvorenie minimálne internetovej vizitky so základnými informáciami, akou je napríklad jednoduchá statická prezentácia Viazanky, motýliky a módne doplnky (2008-2014). Firma Leaven s.r.o. sa zaoberá predajom textilných výrobkov, ktoré sa nakupujú predovšetkým osobne, preto internetová stránka obsahuje okrem profilu spoločnosti iba orientačný sortiment, a hlavne kompletné kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých môžu zákazníci prejaviť bližší záujem, získať ďalšie informácie a uskutočniť obchod.

15Okt/140

VINALMA.sk – kvalitné slovenské a španielske vína

(2005-2014)

VINALMAVINALMA, s.r.o. (www.vinalma.sk) je náš dlhodobý zákazník, ktorému zabezpečujeme internetovú prezentáciu. Priebežne podľa aktuálnych možností a potrieb postupne dopĺňame obsah, funkcie, vylepšujeme dizajn, modernizujeme.

Naposledy sme doplnili sekciu Editio Vinifera® venovanú novej produktovej línii slovenských vín určených na export. V súvislosti s tým pribudla anglická jazyková mutácia väčšej časti webu. Taktiež sme vylepšili možnosti editácie obsahu v administrátorskom rozhraní.

8Sep/120

LaSalle.sk | Spojená škola de La Salle

(2011-2012)

So Spojenou školou de La Salle sme začali spolupracovať ešte v čase, kedy to bola samostatná Základná škola Jána de La Salle a samostatné Gymnázium školských bratov so spoločným zriaďovateľom, ktorým je Inštitút školských bratov. Zároveň mala každá z organizácií svoju vlastnú internetovú stránku.

Hlavnými nedostatkami boli zastaraný vzhľad, zložitý spôsob aktualizácie a duplicity pri troch samostatných stránkach. Naším cieľom sme si stanovili vytvorenie nového moderného webového riešenia pre informovanie, komunikáciu a propagáciu, ktoré by sa dalo čo najskôr používať, a zároveň bolo pripravené na spojenie škôl v budúcnosti.

6Máj/100

Kronika komentátora ~ Niňajov svet

(2004-2010)

Foto komentátoraPortál Niňajov svet vznikol v roku 2003 na podnet diskusie na IHWC.net, kde prispievatelia vyjadrovali svoju nespokojnosť s výkonmi športových komentátorov a deklarovali to citáciami. Tých sa nahromadilo dostatok na to, aby mohla byť zostavená špecializovaná stránka, ktorú vytvoril Veerag, v roku 2004 prešla pod doménu OKweb.sk. V tom čase bol hlavným komentátorom hokejových prenosov Ivan Niňaj, preto dostala meno podľa neho. Cieľom nebolo niekoho uraziť, alebo pošpiniť, iba sa trošku pobaviť na účet našich komentátorov a poukázať na chyby, ktorých sa dopúšťajú.

25Mar/090

POHODA mailbox

(2009)

Aplikáciu POHODA mailbox sme vyvinuli pre zákazníka na mieru, aby sa v čo najväčšej miere zautomatizovali potrebné činnosti a zefektívnila aktivita človeka. Program zabezpečí hromadné rozposlanie PDF súborov vygenerovaných ekonomickým systémom POHODA, ako napríklad faktúry pre zákazníkov.

9Feb/080

Internetový portál pre štúdium účtovníctva

(2006-2008)

Internetový portál pre štúdium účtovníctva (portal.okweb.sk) je komunitný web určený študentom a učiteľom, všetkým účastníkom vzdelávania, v oblasti účtovníctva a príbuzných ekonomických predmetov. V súčasnosti, keď sa rýchlo napreduje v oblasti informačných a komunikačných technológií, je ich integrácia do pedagogického procesu nielen výhodná pre ich schopnosť uľahčiť a zefektívniť mnohé činnosti, ale priam nutná, aby boli naplnené funkcie školského systému a dokázal udržať krok s potrebami trhu.

3Aug/060

Účtovnícky softvér pre potreby pedagogického procesu

(2005-2006)

  • plnohodnotná evidencia podvojného účtovníctva v súlade s legislatívou,
  • vystavovanie dokladov, tlač účtovného denníka, vygenerovanie hlavnej knihy,
  • minimálne nároky na inštaláciu a administráciu,
  • prispôsobené pre použitie na vyučovaní,
  • režim skúšky: automatické spracovanie výsledkov študentov,
  • možnosť ďalších funkcií podľa požiadaviek školy.