OKweb.sk
24Apr/120

Služby pre váš Internet


Ponuka obsahuje komplexné služby pre potreby internetových prezentácií a aplikácií (analýza potrieb, návrh riešenia, programovanie, spracovanie grafiky, atď.) spolu s možnosťou zabezpečenia aj pripojenia počítačov na internet a dodania potrebného hardvéru.