OKweb.sk
11Jan/192

Výpisy pre Pohodu

(2011-2019)

Softvér Výpisy pre Pohodu je určený pre používateľov ekonomického systému POHODA, ktorí majú svoj účet v Tatra banke alebo Trust Pay. Aplikácia zabezpečuje konverziu bankových výpisov vo formáte *.txt / *.csv stiahnutých z internet bankingu (moja.tatrabanka.sk / ib.trustpay.eu) do formátu *.clr / *.gpc, ktorý dokáže Pohoda potom jednoducho importovať, automaticky spárovať s pohľadávkami alebo záväzkami, a zaúčtovať. Tým sa používatelia odbremenia od manuálnej práce a ušetrí sa im drahocenný čas.

Kapitoly:

 1. Výhody
 2. Aktuálna verzia
 3. Individuálne požiadavky
 4. Licencovanie
 5. Servisné služby a konzultácie
 6. Cenník
 7. Ako objednať?

Výhody

Tatra bankaAplikácia Výpisy pre Pohodu vznikala v dobe, kedy Internet banking Tatra banky neposkytoval súbory, ktoré bolo možné načítať priamo do Pohody a bola potreba medzičlánku na spracovávanie do použiteľného formátu. V súčasnosti nový Internet banking ponúka na stiahnutie výpisy rôznych formátov vrátane použiteľných pre Pohodu, takže bez našej aplikácie sa dá zaobísť, avšak môže byť užitočná v prípade, že má používateľ špeciálne požiadavky (napr. mesačné výpisy namiesto automaticky generovaných denných). Ak máte záujem automatizovať spracovanie bankových výpisov Tatra banky, neváhajte s nami konzultovať možnosti použitia zdrojov Internet bankingu alebo doplnkovej aplikácie.

V prípade platobnej inštitúcie Trust Pay sú Výpisy pre Pohodu v súčasnosti jedinou možnosťou, ako automatizovať prenos informácií o pohyboch na účte do ekonomického systému POHODA. Jednorazová investícia do našej aplikácie odbremení človeka od dlhodobého zadávania jednotlivých bankových pohybov do účtovnej evidencie a umožní hromadný import.

Aktuálna verzia

· Stiahnuť Výpisy pre Pohodu 1.1.16.1, zo dňa: 27.1.2016
(plne funkčné iba s platnou licenciou)
· Stiahnuť Homebanking+ pre Pohodu 2.4.1.0, zo dňa: 11.1.2019
(plne funkčné iba s platnou licenciou)

Individuálne požiadavky

Okrem poskytovania softvéru s uvedenými funkciami sme pripravení riešiť aj individuálne požiadavky jednotlivých zákazníkov. Za výhodných podmienok ponúkame doplniť nové funkcie, zabezpečiť import výpisov inej banky alebo rozšíriť podporovaný softvér o účtovníctva iných výrobcov. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a informujte sa o konkrétnych možnostiach.

Licencovanie

Výpisy pre Pohodu sa viažu na licenciu ekonomického systému POHODA. Pri objednávaní je nutné uviesť Sériové číslo POHODA, ktoré sa zadáva pri jej inštalácii. Výpisy pre Pohodu sa potom budú dať používať iba na počítačoch s Pohodou nainštalovanou prostredníctvom tohto čísla. Licencia aplikácie Výpisy pre Pohodu musí zodpovedať licencii Pohody bez ohľadu na to, na koľkých počítačoch sa Pohoda alebo Výpisy pre Pohodu v skutočnosti budú používať.

Pri zmene licencie a sériového čísla Pohody je nutné požiadať aj o zmenu licencie pre aplikáciu Výpisy pre Pohodu. Ak typ licencie zostáva zachovaný, zmena bude uskutočnená bezplatne. V prípade prechodu na vyšší bude zmena spoplatnená cenovým rozdielom medzi novou a pôvodnou licenciou podľa aktuálneho cenníka, pri prechode na nižší typ sa cenový rozdiel nevracia.

Dodávateľ garantuje plnú funkčnosť aplikácie Výpisy pre Pohodu iba v spolupráci s ekonomickým systémom POHODA a príslušným internet bankingom vo verzii aktuálnej ku dňu vydania aplikácie. Nezodpovedá za problémy spôsobené aktualizáciou Pohody alebo internet bankingu na verziu obsahujúcu zmeny alebo chyby zabraňujúce vzájomnej komunikácii. Zabezpečenie aktualizácie softvéru Výpisy pre Pohodu na vyriešenie týchto problémov môže byť spoplatnené.

Servisné služby a konzultácie

K softvéru poskytujeme aj celý rozsah služieb, ktoré by mohol zákazník potrebovať na úspešné sprevádzkovanie systému:

 • inštalácia a nastavenie softvéru,
 • zaškolenie používateľov,
 • a iné.

Miestom výkonu služieb je sídlo alebo pobočka dodávateľa. Ak by bolo potrebné, alebo na prianie zákazníka, môže byť uskutočnený výjazd. V tom prípade zákazník uhradí dopravné za cestu tam aj naspäť.

Cenník

Výpisy pre Pohodu 61,00 €/lic  
Výpisy pre Pohodu NET3 91,00 €/lic  
Výpisy pre Pohodu NET5 121,00 €/lic  
Servisné služby a konzultácie *do 45,00 €/hod
Dopravné 0,40 €/km 

Ceny sú uvedené bez 20% DPH.
* pri rozsiahlejších projektoch a dlhodobej spolupráci poskytujeme zľavy

Ako objednať?

Objednávky prijímame písomne poštou alebo elektronicky. Okrem špecifikácie objednaných produktov a služieb je nutné uviesť kompletné fakturačné a kontaktné údaje, miesto dodania, spôsob platby a požadovaný termín plnenia, prípadne viac alternatív. Niektorý z nich vám potvrdíme, alebo ponúkneme náhradný. Na základe prijatej objednávky bude uskutočnená predbežná kalkulácia na služby a vystaví sa zálohová faktúra, ktorú je nutné vopred uhradiť. Konečná fakturácia bude zodpovedať rozsahu skutočne dodaných služieb a môže sa odlišovať od kalkulácie.

Komentáre (2) Spätné odkazy (1)
 1. ak sa nemylim standartny IB tatrabanky bez problemov exportuje priamo vo formate *clr a tento program je zbytocny, co sa tyka trustpay netusim tam sa mozno zide

 2. Dobrý deň,
  aplikácia Výpisy pre Pohodu vznikala v dobe, kedy Internet banking Tatra banky neposkytoval súbory, ktoré bolo možné načítať priamo do Pohody a bola potreba medzičlánku na spracovávanie do použiteľného formátu.
  Článok bol doplnený o aktuálne informácie.
  Ďakujem!


Zanechať komentár

(povinné)